Les famílies eduquem: Créixer amb pantalles

Conferències i tallers per a pares i mares

La regidoria d'Educació ha posat en marxa una nova edició del Programa d'Acompanyament Educatiu a les Famílies que realitza conferències i tallers per a activar la participació de les AMPA i per crear debat entre pares i mares sobre com educar als seus fills.
L'Ajuntament, a través de la regidoria d'Educació, realitza el Programa d'Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) que vol crear eines per tal que l'educació dels infantis i els joves sigui responsabilitat compartida entre l'escola, les famílies i també l'entorn (el barri, les entitats, els teixit associatiu). Aquest curs 2007-2008 s'acaba de posar en marxa una nova edició del PAEF amb tallers i cursos a tots els barris de la ciutat.

Una part de la feina del PAEF consisteix en l'Espai de Debat Educatiu. Es tracta de tallers per generar debats amb pares i mares sobre com educar als fills. Aquest curs es tractaran temes com ara com aconseguir acords entre la parella a l'hora de posar límits als fills; com educar en l'esforç i en el saber esperar; saber dir no sense sentir-se culpable; l'ús i l'abús de les tecnologies de la comunicació; com utilitzar el temps lliure fora de l'escola; o com conviure en diversitat. Posteriorment a cada trobada d'aquest tipus es fa arribar als participants el recull de les idees i continguts que s'hi ha tractat.

Els que estigueu interesssats en participar en 

  • Taller: Estratègia familiar en l´ús més segur d´internet i les xarxes socials, el 10 de Desembre a les 17.30h.
  • Fòrum Créxer amb pantalles, obert a totes les famílies d’infants i joves (3 a 16 anys) i que tindrà lloc el proper 11/12 de 16.45 a 19.30 
A Torre Barrina (Carret. Collblanc- Passatged´Amat, 9-13,Parc de la Marquesa) recordeu que heu de fer inscripció prèvia
Eleccions al Consell Escolar

Campanya eleccions als consells escolars curs 2014-2015


El consell escolar del centre és l'únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat educativa. És l'espai on les famílies hi som representades. Hem d'aprofitar-ho per intervenir en la gestió de l'educació dels nostres fills i filles. Del 24 al 28 de novembre, participem en les eleccions!
Els consells escolars de centre segueixen sent l'espai de participació més important per a les famílies. És el marc en el qual es prenen les decisions pel que fa als temes importants relacionats amb el funcionament i l'organització del centre educatiu (el programa anual, el projecte educatiu, pressupost, l'horari, el servei de menjador, etc).
Amb l'aplicació de la LOMCE, el consell escolar es converteix en un òrgan consultiu amb menys capacitat decisòria i menys competències. Amb tot, hem d'assegurar, encara més, la veu dels pares i mares i de l'AMPA dins del centre. Hem de garantir el funcionament democràtic de la nostra escola i institut. 
En aquest sentit, les eleccions de renovació dels membres dels consells escolars de centre són un moment important per a la participació de tots els membres de la comunitat educativa, especialment per als sectors no professionals, com som les famílies.
Les eleccions són una oportunitat per exercir el nostre dret a decidir com volem que sigui l'educació dels nostres fills i filles. És molt important participar en les eleccions per escollir els nostres representants, els nostres consellers i conselleres. 

El procés electoral s'efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors que formen els consells escolars:
  • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
  • Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014
  • Votacions de cada sector: entre el 24 al 28 de novembre de 2014
  • Constitució del consell escolar: abans del 23 de desembre de 2014
  • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
El Director ha de convocar eleccions per a cada un dels sectors de la comunitat escolar (ha de precisar les hores de votació, d'acord amb la possibilitat horària dels pares, per garantir l'exercici de vot).
  • Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014
Totes les meses són presidides pel director.
Són funcions de les meses i del director:
a) aprovar el cens electoral respectiu, i fer-lo públic amb set dies d'antelació a la data de votació.
b) fer públic al tauler d’anuncis del centre el nombre de representants per cada sector i els censos electorals, establint un termini de reclamacions no inferior a tres dies naturals.
c) fer públic la relació de candidats del sector, amb tres dies d'antelació a la votació.
d) organitzar la votació, fer l'escrutini i fer constar en acta pública els resultats de la votació.
e) resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin presentar-se.
  • Votacions de cada sector: entre el 24 al 28 de novembre de 2014
  • Constitució del consell escolar: abans del 23 de desembre de 2014Mes informació: