Les famílies eduquem: Créixer amb pantalles

Conferències i tallers per a pares i mares

La regidoria d'Educació ha posat en marxa una nova edició del Programa d'Acompanyament Educatiu a les Famílies que realitza conferències i tallers per a activar la participació de les AMPA i per crear debat entre pares i mares sobre com educar als seus fills.
L'Ajuntament, a través de la regidoria d'Educació, realitza el Programa d'Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) que vol crear eines per tal que l'educació dels infantis i els joves sigui responsabilitat compartida entre l'escola, les famílies i també l'entorn (el barri, les entitats, els teixit associatiu). Aquest curs 2007-2008 s'acaba de posar en marxa una nova edició del PAEF amb tallers i cursos a tots els barris de la ciutat.

Una part de la feina del PAEF consisteix en l'Espai de Debat Educatiu. Es tracta de tallers per generar debats amb pares i mares sobre com educar als fills. Aquest curs es tractaran temes com ara com aconseguir acords entre la parella a l'hora de posar límits als fills; com educar en l'esforç i en el saber esperar; saber dir no sense sentir-se culpable; l'ús i l'abús de les tecnologies de la comunicació; com utilitzar el temps lliure fora de l'escola; o com conviure en diversitat. Posteriorment a cada trobada d'aquest tipus es fa arribar als participants el recull de les idees i continguts que s'hi ha tractat.

Els que estigueu interesssats en participar en 

 • Taller: Estratègia familiar en l´ús més segur d´internet i les xarxes socials, el 10 de Desembre a les 17.30h.
 • Fòrum Créxer amb pantalles, obert a totes les famílies d’infants i joves (3 a 16 anys) i que tindrà lloc el proper 11/12 de 16.45 a 19.30 
A Torre Barrina (Carret. Collblanc- Passatged´Amat, 9-13,Parc de la Marquesa) recordeu que heu de fer inscripció prèvia
Eleccions al Consell Escolar

Campanya eleccions als consells escolars curs 2014-2015


El consell escolar del centre és l'únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat educativa. És l'espai on les famílies hi som representades. Hem d'aprofitar-ho per intervenir en la gestió de l'educació dels nostres fills i filles. Del 24 al 28 de novembre, participem en les eleccions!
Els consells escolars de centre segueixen sent l'espai de participació més important per a les famílies. És el marc en el qual es prenen les decisions pel que fa als temes importants relacionats amb el funcionament i l'organització del centre educatiu (el programa anual, el projecte educatiu, pressupost, l'horari, el servei de menjador, etc).
Amb l'aplicació de la LOMCE, el consell escolar es converteix en un òrgan consultiu amb menys capacitat decisòria i menys competències. Amb tot, hem d'assegurar, encara més, la veu dels pares i mares i de l'AMPA dins del centre. Hem de garantir el funcionament democràtic de la nostra escola i institut. 
En aquest sentit, les eleccions de renovació dels membres dels consells escolars de centre són un moment important per a la participació de tots els membres de la comunitat educativa, especialment per als sectors no professionals, com som les famílies.
Les eleccions són una oportunitat per exercir el nostre dret a decidir com volem que sigui l'educació dels nostres fills i filles. És molt important participar en les eleccions per escollir els nostres representants, els nostres consellers i conselleres. 

El procés electoral s'efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors que formen els consells escolars:
 • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
 • Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014
 • Votacions de cada sector: entre el 24 al 28 de novembre de 2014
 • Constitució del consell escolar: abans del 23 de desembre de 2014
 • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
El Director ha de convocar eleccions per a cada un dels sectors de la comunitat escolar (ha de precisar les hores de votació, d'acord amb la possibilitat horària dels pares, per garantir l'exercici de vot).
 • Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014
Totes les meses són presidides pel director.
Són funcions de les meses i del director:
a) aprovar el cens electoral respectiu, i fer-lo públic amb set dies d'antelació a la data de votació.
b) fer públic al tauler d’anuncis del centre el nombre de representants per cada sector i els censos electorals, establint un termini de reclamacions no inferior a tres dies naturals.
c) fer públic la relació de candidats del sector, amb tres dies d'antelació a la votació.
d) organitzar la votació, fer l'escrutini i fer constar en acta pública els resultats de la votació.
e) resoldre els dubtes i les reclamacions que puguin presentar-se.
 • Votacions de cada sector: entre el 24 al 28 de novembre de 2014
 • Constitució del consell escolar: abans del 23 de desembre de 2014Mes informació:

 


L´AMPA Ho ESCAMPA

L’AMPA HO ESCAMPA, es una publicació bimensual de L´Ajuntament de suport, una eina per a i de les AMPA de L’Hospitale.
Aquesta nova publicació, que tindrà una periodicitat bimensual, vol ser una nova eina per a les AMPA i de les AMPA, on les mateixes entitats sereu les protagonistes actives de les informacions i els temes que vagin apareixent.
Un dels objectius és ser un vehicle de coneixement mutu, d’intercanvi d’experiències, idees i propostes. Per facilitar això s’han definit un seguit de seccions en la publicació que ajuden a ordenar les informacions, que són:

Destaquem: Hi apareixeran els temes o informacions que tinguin una especial rellevància, per la seva importància, l’impacte o l’interès ciutadà.

Actualitat: Inclourà temes d’actualitat relacionats amb les AMPA o amb l’àmbit educatiu en un sentit ampli. L’inici de curs, jornades, canvis legislatius, etc.

Consultes: Podeu fer consultes sobre qualsevol tema relacionat amb les AMPA: jurídics, administratius, de gestió, d’organització d’activitats... Cercarem la resposta d’especialistes.

Formació: S’hi recolliran les diferents propostes formatives que puguin ser d’interès per a les AMPA o les famílies sòcies.

Ens recomanen: En cada número, alguna persona vinculada amb les AMPA ens recomanarà alguna cosa, tot s’hi val: un llibre, una pel·lícula, una obra de teatre, un concert, una excursió, un museu...

Concursos i subvencions: Aquí es mostraran les diferents convocatòries d’ajuts, públics i privats, que puguin ser d’interès de les AMPA.

Bones pràctiques: En aquest apartat, aniran apareixent bones pràctiques de les AMPA. Unes bones pràctiques que poden ser en qualsevol àmbit: una activitat, un taller, un sistema de gestió, un projecte...

Les nostres AMPA: Per facilitar-ne el mutu coneixement, la idea és que en cada número es faci la presentació d’una de les AMPA de la ciutat. Qui són, què fan, com ho fan... Ens ajudarà a conèixer-nos i facilitarà col·laborar i millorar.

Agenda: Per finalitzar, apareixerà una agenda dels actes més rellevants previstos, de les diferents AMPA o a la ciutat, que tinguin una especial significació o interès per a les AMPA.

Com podeu veure, aquesta mena de continguts no es poden elaborar sense la vostra participació. És per això que diem que és també una publicació de les AMPA, on vosaltres heu de ser els i les veritables protagonistes, que esdevingui un veritable altaveu del que feu.
I que també pugui ser un altaveu per a les vostres famílies. A més de l’objectiu de facilitar el coneixement i intercanvi entre les entitats, l’AMPA HO ESCAMPA vol ser també una eina útil per a cada AMPA, que afavoreixi la comunicació amb els socis i les sòcies.
En aquest sentit, us proposem que reenvieu la publicació als vostres associats. De ben segur serà un canal de comunicació de l’AMPA amb les famílies, i les ajudarà a conèixer millor la tasca que es fa i a valorar-la.
Us animen que llegiu el butlletí i hi participeu activament, proposant temes i millores en la
publicació. És tota vostra.

(Extracte del boletí nº 0)

Document L'AMPA ho escampa núm. 5
Document L'AMPA ho escampa núm. 4
Document L'AMPA ho escampa núm. 3
Document L'AMPA ho escampa núm. 2
Document Revista número 0
Document L'AMPA ho escampa núm. 0

Projecte Curs 2014-2015


Projecte educatiu Pla d’actuació
Curs 2014 - 2015
Setembre 2014

ÍndexObjectius
El projecte educatiu a desenvolupar durant el curs 2014-2015 es basa en els següents objectius:
 1. Com objectiu prioritari aquest curs volem treballar amb un nou projecte per aconseguir que les famílies paguin menys per als llibres de lectura i de text en el cas de batxillerat. el projecte s’anomena “Todos con libros”. Es una manera que tots comencin el curs sense incidències de manca de material. S’intentarà buscar alguna mena de subvenció per costejar part de les despeses.
 2. Mantenir l’oferta d’activitats i recursos de lleure per a l’alumnat i les seves famílies, i si pot ser ampliar el ventall, consolidant-nos com un recurs que facilita la conciliació de la vida familiar i formativa dels fills i filles.
 3. Augmentar la participació de mares i pares en els òrgans decisoris de l’AMPA per tal de garantir el traspàs de la gestió amb garanties de transparència i continuïtat en les tasques de cooperació amb el projecte educatiu del institut.
 4. Relacionat amb l’objectiu anterior, donar la benvinguda i fer l’acolliment a les noves famílies de l’escola un curs més, en particular a les que comencen amb els seus fills a 1er ESO i així ajudar-los a establir una primera relació entre ells.
 5. Continuar amb la xarxa cooperativa entre totes les Associacions de Mares i Pares d’alumnes del barri de Bellvitge.
 6. Preparar i formar un grup de pares i mares per fer un possible traspàs de Junta properament i aconseguir que l’ Institut mantingui una Associació de mares i pares amb garanties de continuïtat.
 7. Organitzar un concurs entre els alumnes i famílies per obtenir un nou logo aprofitant el canvi de nom del Centre i per tant de la nostra Associació, ja que hem canviat el nom també.


Seguidament exposarem les activitats encaminades a aconseguir aquests objectius.
 1. Elaboració i realització del projecte: Tots amb llibres

Es tractaria de facilitar a les famílies (que així ho desitgin i vulguin formar part d’aquest projecte) un espai i moment perquè puguin comprar els llibres de lectura o de text en el cas de Batxillerat així com vendre els que ja no utilitzin els seus fills.
L’Ampa se encarregaria de facilitar a les famílies el full d’inscripció a aquest projecte així com mantenir informats dels horaris en que es pot dur a terme aquest petit mercat de segona mà de llibres.
Es faria en dos o tres torns depenen de les adhesions que hi hagués. Sempre un cop hagin acabat les classes i ja els alumnes no necessitin els llibres. La idea es posar un preu mínim i màxim per lot i/o llibre i així no hi hauria gaire diferencia/competència entre les famílies. També s’haurà de valorar el bon o no bon estat dels llibres.
Només faltaria detallar i pensar quina es la millor manera de fer els pagaments. En el cas dels llibres de lectura les quantitats de diners que valen no són gaires (màxim 30€ ) però en el cas de batxillerat els llibres valen més i el que no volem es que els alumnes passegin o maneguin molts diners encara que els pares/mares hagin de signar una autorització de compra-venda.
D’aquesta manera aconseguim cuatre objectius:
 • aconseguir que baixi el cost econòmic que representa la compra de llibres nous.
 • Facilitar i garantir el accés dels llibres a tot l’alumnat, en especial a tots aquells que tenen problemes econòmics greus. D’aquesta manera facilitem la tasca a professors i al propi alumnat que començaran les classes tots amb llibre.
 • Fomentar el respecte i cura per el material així com l’aprenentatge de saber compartir.
 • Implicar a les famílies en la tasca de conservar en bon estat els llibres i en la activitat de compra-venda
 1. Organització i gestió de les activitats extraescolars

Les activitats que oferim el present curs són les següents:
 1. Activitats extra escolars per l’alumnat d’E.S.O. i Batxilletat
 • Futbol gestionat per el centre
 • Volley gestionat per el centre
 • Bàsquet gestionat per el centre
 • Taller d’estudi Assistit
 • Zumba
 • Piscina de octubre a maig
 • Teatre
 • Tallers puntuals
 • Reforç d’Anglès
 1. Activitats per a pares i mares
 • Teatre
 • Xerrades educatives
 • Zumba
 • Tallers per a mares (confecció joies, etc.)
 1. Activitats per a tota la família
 • Festa fi de curs
 • Sortides familiars
 1. Organització de tallers de manualitats

Per al curs 2014-2015 estan previstos els següents tallers:
 • Tallers diversos durant el curs: Joieria, Reciclatge, punts de llibres...
 • Taller per a la festivitat de Sant Jordi. Si l’ Institut creu convenient organitzar-los: L’Associació col·labora amb els premis
 1. Carnaval

Voldríem participar a la rua de Carnaval que organitza any rere any la comissió de Festes de la AVV del Barri de Bellvitge però ens agradaria que aquesta comissió escoltés la nostra visió de la festa per tal de no tornar a patir la sensació de fracàs o de malbaratament d’aquesta festivitat. Intentarem moure l’alumnat per participar-hi.
 1. Festa de Sant Jordi

Aquesta celebració que l’institut organitza des de fa diversos anys. L’objectiu és animar a tot l’alumnat a participar en un acte literari i poètic. El lliurament de premis (llibres) als guanyadors es realitzarà dins l’horari escolar. Es tracta d’una activitat obligatòria, és a dir, forma part de les activitats programades pel claustre, que finalitzen amb la presentació d’un treball en forma de poema o escrit per part de cada alumne.
 1. Festa de Fi de Curs

Aquest curs volem celebrar una gran Festa Fi de Curs amb un berenar de cloenda. En un principi voldríem que fos el cap de setmana del 13 o 20 de juny, ja que l’alumnat ja hauria acabat les classes. Intentarem tornar a llogar inflables esportius i altres perquè l’alumnat gaudeixi de la tarda tal i com a estat aquest curs.
Voldríem aprofitar els actes per reforçar la xarxa d’AMPA de barri que hem programat al Projecte Solstici i poder organitzar alguna activitat conjuntament amb les altres Ampa del barri.
La programació per aquesta festa serà a grans trets:
 • Tallers per a nois i noies
 • Demostracions de les diferents activitats extraescolars que s’imparteixen a l’ Institut ( aeròbic...)
 • Teatre
 • Partits de bàsquet i futbol
 • Berenar i ball fi de curs.
 1. Graduació d’ESO i Batxillerat

Durant tot el curs l’AMPA anirà concretant amb a les famílies implicades, l’organització dels actes a realitzar per a la Festa de comiat. Són les famílies les protagonistes de l’acte i de la celebració. Per tal d’afavorir la cohesió social i donat el caire de la celebració, serà un acte obert a tots aquest alumnes estiguin o no al corrent de pagament de la quota d’Ampa.
 1. Acolliment de les noves famílies

L’Ampa vol donar la benvinguda a les noves famílies de 1er ESO que s’incorporen al centre, sempre ho feia oferint-los un petit berenar que coincidia amb la primera reunió de curs que programava la Direcció del Centre però des de el curs passat ho fem generalitzat per a totes les famílies que venien a la festa de fi de curs.
Aquesta vegada donarem un petit refrigeri als assistents a la Assemblea per reduir despeses. faríem un berenar generalitzat a la festa de Graduació tant de 4t ESO com a 2n Batxillerat.
 1. Xerrades, ponències i tallers

Dins del projecte “escola de pares” i aprofitant els ESDE dins el programa PAEF de l’Ajuntament de l’Hospitalet, així com el suport de la FAPAC, es buscaran experts en temes d’interès per donar un espai a les famílies de reflexió i debat educatiu. Farem difusió d’aquestes xerrades als altres Instituts del barri perquè tots poguéssim gaudir del diferents temes d’interès programats.
Un grup de famílies ens han demanat fer un curset curt d’Informàtica. Bàsicament per veure com treballen els nostres fills dins i fora de l’aula.
De tota manera, hem de treballar per conscienciar a les famílies que és important que assisteixin a aquestes xerrades. Ens resulta difícil trobar famílies realment interessades en les xerrades siguin quines siguin. Tenim pensat, oferir temes de debat i d’actualitat a través del teatre, aprofitant el grup de teatre de pares i mares de l’escola. Després de cada representació hi hauria un debat. Els temes es concretarien amb els professors i especialment amb els psicopedagogs del centre.
 1. Participació en projectes comunitaris

L’Ampa col·labora en totes les activitats i esdeveniments proposats per l’Ajuntament, a través dels diferents departaments i organismes.
Voldríem aprofitar la oportunitat que dona la Comissió de Festes del barri a participar en el stand sociocultural i així, donar a conèixer les activitats que realitzem coincidint amb les Festes del barri i el gran nombre de visites que té.
Continuarem participant amb el Consell de Districte amb les dues representants que té la nostra Associació.
 1. Subvencionar la sortida d’aprovats al juny

Des de el curs 2010-2011 L’Ampa subvenciona en la seva totalitat la ultima sortida que fan els alumnes del institut que hagin aprovat totes les assignatures al juny. Es una manera de reconèixer el seu esforç al llarg del curs. La sortida es decideix conjuntament amb el equip docent.
Tasques prioritàries de l’Associació
L’objectiu prioritari aquest curs serà engegar el projecte “tots amb llibres” que aquesta junta creu necessari començar a fer. Altres tasques a treballar són:
  1. Convocar l’Assemblea general de socis un cop consolidada la nova Junta per garantir una continuïtat de la nostra Associació ja que volem enfortir la nostra Associació al primer trimestre de curs.
  2. Millorar la comunicació entre els socis i la Junta de l’AMPA amb les següents actuacions:
   • Formar un grup de Portaveus de les famílies. Aquest grup té caràcter consultiu, però també facilita la participació dels pares i mares en activitats que milloren la nostra oferta.
   • Utilitzar els SMS i el correu electrònic que ens faciliten les famílies al començament de curs perquè els hi arribi tota la informació.
   • Prestant un especial atenció, acollida i seguiment a les famílies de 1er ESO.
   • Elaborant tríptics informatius de l’AMPA per a totes les famílies de l’ Institut que es lliurarà amb les visites el dia de la preinscripció.
   • Crear unes Comissiones de Treball perquè pares i mares de l’ Institut participin més activament amb la Associació i el centre. Aquestes Comissions propostes són: Tallers, Llibres, Sortides Familiars i Festes.
  3. Treballar amb l’equip directiu de l’escola per millorar en la col·laboració i gestió dels recursos de que disposem.
  4. Redactar la memòria de l’Associació del curs 14/15 i projecte per al curs 2015-2016.
L’objectiu final continua essent només un: Aconseguir que entre tots siguem capaços de tenir una línia continuista des de la ensenyança primària i construir un institut millor pels nostres fills i filles i pel nostre barri.Memoria Curs 2013-2014

IDENTIFICACIÓ DE L’AMPA


Nom: AMPA INSTITUT EUROPA
Centre escolar al qual pertany:
Institut d’Educació Secundària Europa
Adreça: Av. Auropa, 153 08907 L’Hospitalet
Tel. 93 335 38 95
WEB: WWW. instituteuropaampa@blogspot.com.es
Mail: ampa@ins-europa.net

Núm. de Registre de la Direcció General d’Entitats Jurídiques:

EL BARRI DE BELLVITGE I L’INSTITUT

Bellvitge és un barri de l’Hospitalet de Llobregat construït al voltant de l’ermita romànica de la Mare de déu de Bellvitge que dóna nom al barri. És un gran complex residencial en continua transformació i millora. Els descampats i les mancances de infraestructures han donat lloc a zones verds, d’equipaments i de serveis que han millorat molt la vida i la imatge del barri. Avui té 100 blocs i
36.356 habitants.

La lluita veïnal va portar a que amb el primer ajuntament democràtic s’aconsegueixi una sentència del Tribunal Suprem que determina que a Bellvitge no es construeixin més blocs d’habitatges. Però en els darrers anys s’ha afegit al paisatge urbà un gran parc – annexa a l’escola -, un poliesportiu municipal i un hotel de cinc estels. També s’ha construït un edifici polivalent que conta amb biblioteca de mil punts de lectura, auditori i altres serveis municipals que han enriquit l’activitat cultural del barri.

Aquest edifici polivalent ha beneficiat molt directament a l’alumnat d’aquesta escola, com a punt cultural de referència.


L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES


Es va constituir al desembre de 2003 encara que no ha tingut cap activitat fins al 2011 que es van aprovar el nous estatuts i la nova junta.
En els anys posteriors fins a l’actualitat moltes han estat les juntes que han provat de dinamitzar les famílies per tal d’aconseguir una escola millor pels alumnes i pel barri. Així s’han posat en marxa un conjunt d’activitats orientades a complementar l’educació integral dels propis alumnes, antics alumnes i de tots aquells nens i nenes que han demanat participar en les accions organitzades per l’associació.
Des de l’Ampa sempre s’ha provat de col·laborar amb la resta d’escoles tant públiques com concertades i d’altres entitats associatives. La implicació amb el dia a dia ha estat una línia de treball que s’ha valorat molt positivament des de les regidories d’educació i la de Bellvitge. L’AMPA participa no tant sols en tots els esdeveniments socials i culturals del barri, també en altres foros soci educatius, com el programa PAEF de l’ajuntament (actualment desaparegut), espai de debat molt enriquidor tant per pares i mares com per educadors.

El curs passat casi totes les famílies es van fer sòcies ja que la quota de socis era necessària si compraves les llicencies digitals de llibres que la pròpia AMPA del Institut cobrava a les famílies. Tan sols 25 famílies no van voler assumir el 10€ anuals del cost. la majoria del cursos superiors (4rt ESO i Batxillerat). Estem treballant per veure com podem corregir aquesta actitud ja que precisament son els cursos que més despesa han donat al AMPA pel tema de la Festa d’Acomiadament-Graduació sense cap cost a les famílies.

LES ACTIVITATS DE L’AMPA


L’associació ofereix un ventall de activitats dirigides a alumnes, antics alumnes, mares i pares i altres persones del barri que així ho demanin. Els objectius són:
 • proporcionar un espai lúdic i educatiu per a tota la família mitjançant les diferents activitats proposades.
 • Col·laborar amb l’escola per intervenir d’una manera conjunta en l’educació del nen i la nena.

Durant el curs 2013-2014 les activitats que es van realitzar són les següents:

Activitats per a nois i noies


Coreografia-Aeróbic i Teatre


No és van poder dur a terme l’activitat per manca d’alumnes interessats.Taller d’Estudi Assitit:

En un principi oferíem la possibilitat d’apuntar-se dilluns, dimarts o dimecres tarda, curiosament les tardes on més sol·licituds hi havien eren les dels dimarts i dilluns quan tenien classe per la tarda. En principi no hi havia massa gent apuntada però a mida que passaven els mesos i les primeres evacuacions teníem més demanda. El cost era molt ínfim perquè estava subvencionada per l’Area de Educació de l’Ajuntament. Un total de 28 alumnes van poder beneficiar-se de la activitat. Menys que el curs anterior.

Piscina


Un grup de 13 nens i nenes de primer, segon I tercer de l’ESO van apuntar-s’hi al curset impartit per el poliesportiu Sergio Manzano del barri. El curset va començar al gener i va durar fins al maig. Amb un cost molt assequible (50 euros el curs) perquè la part econòmica no fos un problema a les famílies) i la resta va ser subvencionada per l’AMPA.

Futbol Sala

Gestionat encara per l’Associació Esportiva del mateix Institut, van participar 16 alumnes.


Volley

També va ser una activitat gestionada per al propi centre. Un total de 18 nens i nenes van iniciar-se en aquesta activitat.
Activitats per pares i mares i adults en general1

No van sortir prou mares per començar la activitat d’aeròbic. en quant a la activitat de futbol per a pares, va haver un grup interessat, però evidentment se’ls obligava a pagar la quota d’AMPA (10€) al curs i la despessa de la llum de la pista. La resta d ela activitat era gratuïta. però ja no es van interessar.

Activitats per a tota la família


Sortides familiars


Vam proposar a les famílies una sortida a Begues al mes de juny. L’AMPA assumia el cost total del autocar i les famílies havien de pagar la entrada al recinte de barbacoes que era de 5€ per persona amb paella inclosa que un grup de pares van cuinar tal i com es va proposar el curs anterior. Van apuntar-s’hi un total de 60 persones. Cal dir que la majoria de famílies eren de 1er i de 2on. La veritat es que va agradar molt la sortida i es va decidir tornar-la a fer el proper curs.

Xerrades i debat educatiu

No és van fer xerrades durant el curs. Estem buscant formules perquè siguin aquestes més atractives i no siguin sempre les mateixes famílies les que atenguin les xerrades.
Festa d’acomiadament dels alumnes

Aquest curs i com a petició del claustre de professors es va fer per separat l’acomiadament de 4rt ESO i Batxillerat. A finals de maig es va fer la de Batxitllerat, amb una festa molt emotiva on tots els agents educatius vam participar: professors, alumnes, pares, AMPA i regidors tant d’Educació com el de Districte. També aprofitant que el claustre organitza cada curs l’últim dia de classe una jornada esportiva, l’AMPA va llogar uns inflables esportius (futbolí humà, basquet, rampa i...) per tal de que els alumnes poguessin gaudir d’un matí ple de emocions. A més...

-L’ AMPA es va fer càrrec del cost total de les orles de 4rt i de 2on Batxillerat així com del birrets d’aquests últims.
- En la festa del de Batxillerat tots el agents educatius del centre vam acabar en un sopar amb ball a la Flama, un restaurant del barri.
-Un pare de l’escola va proporcionar un equip de música i la mateixa música que els alumnes havien seleccionat prèviament per la tarda de festa i karaoke.
-Els responsables del bar del institut van preparar el berenar per a tothom. - L’Ampa també va contractar un grup de zumba per donar a conèixer aquesta activitat i poder proposar-la com a activitat extraescolar el proper curs. Cal dir que va ser tot un èxit i que tant pares, mares i alumnes van ballar.
Valorem molt positivament l’assistència dels professors i alumnes i a diferència del curs 11-12 bastants pares i mares van fer acte de presencia.
-Vam convidar també als alumnes que havien fet una activitat extraescolar al llarg del curs per tal de donar-l’hi una medalla que l’Àrea d’Esports l’Ajuntament ens va facilitar (futbol i piscina, volley).
Juntament amb l’orla l’Ampa va regalar als alumnes que marxaven i professors, un pen-drive amb el nom del institut amprés.

Subvenció de la sortida final de curs per als aprovats

Aquest curs, igual que l’anterior, l’AMPA ha subvencionat el cost de la sortida de final de curs que han fet tots els alumnes de 1er a 4rt ESO que havien aprovat totes les assignatures al Bosc Urbà de Barcelona com a premi i reconeixement al esforç realitzat al llarg del curs. Es van beneficiar un total de 63 alumnes.


Altres intervencions

Estand soci cultural a les Festes de Bellvitge
Aquest curs no ha estat possible crear un stand a les Festes del barri per mostrar totes les activitats que es fan al institut, però estem treballant de cara al curs vinent perquè sigui tot un èxit.

Consell de Districte

L’AMPA está present al Consell de Districte recentment creat amb dos participants. La secretaria del AMPA està com a representant de la nostra Associació i la Presidenta com a representant del Consell de Ciutat.

Participació en projectes comunitaris
Projecte Solstici

Un dels nostres grans reptes era organitzar activitats conjuntament amb altres AMPA. Amb aquest desig varem idear el projecte Solstici quan encara hi érem a la Primària. L’idea era crear una xarxa d’AMPAs al nostre barri, on totes les escoles, tan les públiques con concertades, de Primària o Instituts, poguessin participar. Encara que el primer curs, ens va ser una mica difícil arribar a totes les escoles perquè en alguns casos la junta era nova, sembla que aquest, ens hem acostat una mica més i podrem organitzar coses conjuntament especialment amb l’altre Institut públic del barri.
Hi ha una memòria específica de aquest projecte.CONCLUSIONS

De la present memòria voldrien destacar una sèrie d’idees per continuar treballant el curs vinent:

 1. L’AMPA del Institut vol posar en marxa un conjunt d’activitats orientades a complementar l’educació integral dels propis alumnes, antics alumnes i de tots aquells nens i nenes que han demanat participar en les accions organitzades per l’associació.
El curs passat casi totes les famílies van ser socies del AMPA.

 1. Els objectius són:
 • Proporcionar un espai lúdic i educatiu per a tota la família mitjançant les diferents activitats proposades.
 • Col·laborar amb l’ Institut per intervenir d’una manera conjunta en l’educació del noi i la noia
 • Participar no tant sols en tots els esdeveniments socials i culturals de la ciutat i també en altres foros soci educatius, per tal de fer un teixiu associatiu que millori la qualitat de vida en valors del nostre entorn. t l’alumnat fa durant el curs alguna de les activitats extra escolars que des de l’AMPA es proposen.

 1. Encara que hi hagut poca participació en les extraescolars com ara teatre o aeròbic, són activitats que juntament amb d’altres s’ han de continuar oferint a les famílies.

 1. Volem crear un grup de teatre de pares i mares. Creiem que seria molt important a la vida del centre perquè sempre treballaria per tal de fer les celebracions més divertides per tots els alumnes. Una obra de teatre podia ser el punt de sortida del Nadal o festa Fi de curs.

 1. Constituir un grup de tabalers per a tots els membres de la família. Hauríem de buscar la manera de subvencionar els instruments i buscar algú que ens prepari. Tasca gens fàcil. De cara al proper curs oferirem la activitat de zumba per a tota la família que va ser un èxit a la festa fi de curs.

 1. Volem continuar treballant per fer possible un espai educatiu per famílies on puguin trobar suport per tirar endavant la difícil tasca d’educar els fills, a través de xerrades, notes informatives, actes de germanor i tot el que la nostra imaginació sigui capaç de donar a l’abast.

 1. Volem facilitar la distribució de llibres, material, malgrat les dificultats que sabem que tindríem. Hem de pensar una manera en que les famílies puguin estalviar diners i tots comencin el curs amb els llibres i material.

 1. És el nostre desig continuar amb la trajectòria de participació i vinculació a la vida social i cultural dels nostre barri i de la nostra ciutat. És per això que farem, sempre que ens sigui possible, l’esforç d’ oferir la nostra aportació per a que els nostres fills es reconeguin com a part activa de la societat. D’aquí que treballem per fer una Festa Fi de Curs lúdica i oberta i que un institut tan petit estigui present en nombrosos llocs d’opinió.

 1. Volem que quedi consolidada la junta de l’AMPA INSTITUT EUROPA, el nostre esforç està dirigit no sols ha mantenir activitats i nivell d’oferta, si més no a buscar les formes de garantir la continuïtat de l’associació. Per això, voldríem crear el grup de portaveus de les famílies de l’escola (dos per cada curs). Aquest grup ens farà de pont entre les famílies i la junta i també entre les famílies i la direcció de l’escola. Estem treballant perquè s’impliquin les famílies.Són els nostres objectius prioritaris de cara al proper curs:

1. Elaborar un projecte de reutilització de llibres de lectura i de text.

 1. Oferir a l’alumnat i a les seves famílies un ventall d’activitats i recursos de lleure que al mateix temps permetin una millor conciliació de la vida familiar i formativa dels fills i filles ara que tindran una tarda lliure més a la setmana.

 1. Consolidar i enfortir l’associació de mares i pares per tal de garantir la continuïtat de la mateixa amb el recolzament de l’equip directiu i el claustre de professors del centre.

 1. Buscar la manera de no perdre comunicació entre les famílies ja que moltes vegades les cartes i papers que es donen a l’alumnat no arriben a casa. Intentarem comunicar-nos via correu electrònic o bé per SMS al mòbil del pare o mare. Fer possible la participació de les famílies als actes programats encara que es una tasca difícil.

 1. Volem continuar amb la nostra tasca tot millorant les eines d’intervenció i consolidant un equip de treball per poder desenvolupar el nostres projectes amb qualitat de servei i qualitat humana.

 1. Continuar organitzant sortides familiars i intentant subvencionat al màxim tot allò que ens sigui possible perquè la part econòmica no sigui un obstacle a l’hora de relacionar-nos.

Setmana Solidária a L´Hospitalet

El AMPA institut Europa se adhiere a la campaña Setmana Solidária a l´Hospitalet, y es por eso que os pedimos que durante la semana del 13al 17 de octubre traigáis alimentos no perecederos  a fin de qu la Cruz Roja pueda repartir entre las familias más necesitadas de l´Hospitalet. Habrá una caja en la conserjería del instituto para que podáis dejarlos. El domingo 19 por la mañana habrá una gran fiesta en los jardines del centro cultural Tecla Sala donde estáis invitados.

Para más información:

 1. Punts de recogida
 2. La Setmana
 3. Fes-te voluntari!!


Agradeciendo vuestra colaboración de antemano, recibid un cordial saludo.

LA JUNTA

Assemblea anual de socis de l´AMPA

Benvolgudes famílies,

Os convoquem a la Assemblea anual de socis de l´AMPA que tindrà lloc el proper dimarts 14 de octubre a les 18 h a las biblioteca del Institut amb el següent ordre del dia:


 1. Aprovació de la gestió curs 2013-2014
 2. Continuació de la junta i incorporació de nous membres
 3. Explicació del projecte per al curs 2014-2015:  extraescolars, sortides, tallers, festa de fi de curs i graduació alumnes de 4rt ESO i 2n Batxillerat
 4. Explicació del projecte de venda de llibres de segona mà Todos con libros
 5. Pressupost curs 2014-2015
 6. Precs i preguntes
Donada la importància dels temes a tractar, creiem molt necessari la vostra ssistència

Cordialment, 
LA JUNTA


Benvinguts al nou curs escolar 2014-2015

Activitats Extra-escolars
AMPA Institut Europa
Curs 2014-2015

Hora Dia Activitat Preu de l'activitat

17,45-18,45
ZUMBA 10€/ mes 1 persona

Dimecres
15€ mes 2 personesFutbol-sala Gestionat per l'Institut
Volley-ball Gestionat per l'institut


16-16,45 h Dimecres Piscina 100€ curs

(Primer pagament octubre 2014 i segon pagament febrer 2015)
17,30-18,30h Dimarts Teatre
17,30-18,30 Dilluns Estudi assistit 10€ MES
17,30-18,30 Dimarts Estudi assistit 10€ MES
Per a mares i pares

17,45-18,45
ZUMBA 10€ / mes 1 persona

Dimecres
15€ /mes 2 persones

17,30-18,30 Dimarts Teatre


Cal tenir pagada la quota de soci de l'AMPA per tal de participar a qualsevol activitat

Es necessita un nombre mínim d'inscripcions per a començar l'activitat.
Periode d'inscripció: Del 16 al 30 de setembre de 2014 en horari d'AMPA
Les activitats començaran al octubre de 2014