Projecte Curs 2014-2015


Projecte educatiu Pla d’actuació
Curs 2014 - 2015
Setembre 2014

ÍndexObjectius
El projecte educatiu a desenvolupar durant el curs 2014-2015 es basa en els següents objectius:
 1. Com objectiu prioritari aquest curs volem treballar amb un nou projecte per aconseguir que les famílies paguin menys per als llibres de lectura i de text en el cas de batxillerat. el projecte s’anomena “Todos con libros”. Es una manera que tots comencin el curs sense incidències de manca de material. S’intentarà buscar alguna mena de subvenció per costejar part de les despeses.
 2. Mantenir l’oferta d’activitats i recursos de lleure per a l’alumnat i les seves famílies, i si pot ser ampliar el ventall, consolidant-nos com un recurs que facilita la conciliació de la vida familiar i formativa dels fills i filles.
 3. Augmentar la participació de mares i pares en els òrgans decisoris de l’AMPA per tal de garantir el traspàs de la gestió amb garanties de transparència i continuïtat en les tasques de cooperació amb el projecte educatiu del institut.
 4. Relacionat amb l’objectiu anterior, donar la benvinguda i fer l’acolliment a les noves famílies de l’escola un curs més, en particular a les que comencen amb els seus fills a 1er ESO i així ajudar-los a establir una primera relació entre ells.
 5. Continuar amb la xarxa cooperativa entre totes les Associacions de Mares i Pares d’alumnes del barri de Bellvitge.
 6. Preparar i formar un grup de pares i mares per fer un possible traspàs de Junta properament i aconseguir que l’ Institut mantingui una Associació de mares i pares amb garanties de continuïtat.
 7. Organitzar un concurs entre els alumnes i famílies per obtenir un nou logo aprofitant el canvi de nom del Centre i per tant de la nostra Associació, ja que hem canviat el nom també.


Seguidament exposarem les activitats encaminades a aconseguir aquests objectius.
 1. Elaboració i realització del projecte: Tots amb llibres

Es tractaria de facilitar a les famílies (que així ho desitgin i vulguin formar part d’aquest projecte) un espai i moment perquè puguin comprar els llibres de lectura o de text en el cas de Batxillerat així com vendre els que ja no utilitzin els seus fills.
L’Ampa se encarregaria de facilitar a les famílies el full d’inscripció a aquest projecte així com mantenir informats dels horaris en que es pot dur a terme aquest petit mercat de segona mà de llibres.
Es faria en dos o tres torns depenen de les adhesions que hi hagués. Sempre un cop hagin acabat les classes i ja els alumnes no necessitin els llibres. La idea es posar un preu mínim i màxim per lot i/o llibre i així no hi hauria gaire diferencia/competència entre les famílies. També s’haurà de valorar el bon o no bon estat dels llibres.
Només faltaria detallar i pensar quina es la millor manera de fer els pagaments. En el cas dels llibres de lectura les quantitats de diners que valen no són gaires (màxim 30€ ) però en el cas de batxillerat els llibres valen més i el que no volem es que els alumnes passegin o maneguin molts diners encara que els pares/mares hagin de signar una autorització de compra-venda.
D’aquesta manera aconseguim cuatre objectius:
 • aconseguir que baixi el cost econòmic que representa la compra de llibres nous.
 • Facilitar i garantir el accés dels llibres a tot l’alumnat, en especial a tots aquells que tenen problemes econòmics greus. D’aquesta manera facilitem la tasca a professors i al propi alumnat que començaran les classes tots amb llibre.
 • Fomentar el respecte i cura per el material així com l’aprenentatge de saber compartir.
 • Implicar a les famílies en la tasca de conservar en bon estat els llibres i en la activitat de compra-venda
 1. Organització i gestió de les activitats extraescolars

Les activitats que oferim el present curs són les següents:
 1. Activitats extra escolars per l’alumnat d’E.S.O. i Batxilletat
 • Futbol gestionat per el centre
 • Volley gestionat per el centre
 • Bàsquet gestionat per el centre
 • Taller d’estudi Assistit
 • Zumba
 • Piscina de octubre a maig
 • Teatre
 • Tallers puntuals
 • Reforç d’Anglès
 1. Activitats per a pares i mares
 • Teatre
 • Xerrades educatives
 • Zumba
 • Tallers per a mares (confecció joies, etc.)
 1. Activitats per a tota la família
 • Festa fi de curs
 • Sortides familiars
 1. Organització de tallers de manualitats

Per al curs 2014-2015 estan previstos els següents tallers:
 • Tallers diversos durant el curs: Joieria, Reciclatge, punts de llibres...
 • Taller per a la festivitat de Sant Jordi. Si l’ Institut creu convenient organitzar-los: L’Associació col·labora amb els premis
 1. Carnaval

Voldríem participar a la rua de Carnaval que organitza any rere any la comissió de Festes de la AVV del Barri de Bellvitge però ens agradaria que aquesta comissió escoltés la nostra visió de la festa per tal de no tornar a patir la sensació de fracàs o de malbaratament d’aquesta festivitat. Intentarem moure l’alumnat per participar-hi.
 1. Festa de Sant Jordi

Aquesta celebració que l’institut organitza des de fa diversos anys. L’objectiu és animar a tot l’alumnat a participar en un acte literari i poètic. El lliurament de premis (llibres) als guanyadors es realitzarà dins l’horari escolar. Es tracta d’una activitat obligatòria, és a dir, forma part de les activitats programades pel claustre, que finalitzen amb la presentació d’un treball en forma de poema o escrit per part de cada alumne.
 1. Festa de Fi de Curs

Aquest curs volem celebrar una gran Festa Fi de Curs amb un berenar de cloenda. En un principi voldríem que fos el cap de setmana del 13 o 20 de juny, ja que l’alumnat ja hauria acabat les classes. Intentarem tornar a llogar inflables esportius i altres perquè l’alumnat gaudeixi de la tarda tal i com a estat aquest curs.
Voldríem aprofitar els actes per reforçar la xarxa d’AMPA de barri que hem programat al Projecte Solstici i poder organitzar alguna activitat conjuntament amb les altres Ampa del barri.
La programació per aquesta festa serà a grans trets:
 • Tallers per a nois i noies
 • Demostracions de les diferents activitats extraescolars que s’imparteixen a l’ Institut ( aeròbic...)
 • Teatre
 • Partits de bàsquet i futbol
 • Berenar i ball fi de curs.
 1. Graduació d’ESO i Batxillerat

Durant tot el curs l’AMPA anirà concretant amb a les famílies implicades, l’organització dels actes a realitzar per a la Festa de comiat. Són les famílies les protagonistes de l’acte i de la celebració. Per tal d’afavorir la cohesió social i donat el caire de la celebració, serà un acte obert a tots aquest alumnes estiguin o no al corrent de pagament de la quota d’Ampa.
 1. Acolliment de les noves famílies

L’Ampa vol donar la benvinguda a les noves famílies de 1er ESO que s’incorporen al centre, sempre ho feia oferint-los un petit berenar que coincidia amb la primera reunió de curs que programava la Direcció del Centre però des de el curs passat ho fem generalitzat per a totes les famílies que venien a la festa de fi de curs.
Aquesta vegada donarem un petit refrigeri als assistents a la Assemblea per reduir despeses. faríem un berenar generalitzat a la festa de Graduació tant de 4t ESO com a 2n Batxillerat.
 1. Xerrades, ponències i tallers

Dins del projecte “escola de pares” i aprofitant els ESDE dins el programa PAEF de l’Ajuntament de l’Hospitalet, així com el suport de la FAPAC, es buscaran experts en temes d’interès per donar un espai a les famílies de reflexió i debat educatiu. Farem difusió d’aquestes xerrades als altres Instituts del barri perquè tots poguéssim gaudir del diferents temes d’interès programats.
Un grup de famílies ens han demanat fer un curset curt d’Informàtica. Bàsicament per veure com treballen els nostres fills dins i fora de l’aula.
De tota manera, hem de treballar per conscienciar a les famílies que és important que assisteixin a aquestes xerrades. Ens resulta difícil trobar famílies realment interessades en les xerrades siguin quines siguin. Tenim pensat, oferir temes de debat i d’actualitat a través del teatre, aprofitant el grup de teatre de pares i mares de l’escola. Després de cada representació hi hauria un debat. Els temes es concretarien amb els professors i especialment amb els psicopedagogs del centre.
 1. Participació en projectes comunitaris

L’Ampa col·labora en totes les activitats i esdeveniments proposats per l’Ajuntament, a través dels diferents departaments i organismes.
Voldríem aprofitar la oportunitat que dona la Comissió de Festes del barri a participar en el stand sociocultural i així, donar a conèixer les activitats que realitzem coincidint amb les Festes del barri i el gran nombre de visites que té.
Continuarem participant amb el Consell de Districte amb les dues representants que té la nostra Associació.
 1. Subvencionar la sortida d’aprovats al juny

Des de el curs 2010-2011 L’Ampa subvenciona en la seva totalitat la ultima sortida que fan els alumnes del institut que hagin aprovat totes les assignatures al juny. Es una manera de reconèixer el seu esforç al llarg del curs. La sortida es decideix conjuntament amb el equip docent.
Tasques prioritàries de l’Associació
L’objectiu prioritari aquest curs serà engegar el projecte “tots amb llibres” que aquesta junta creu necessari començar a fer. Altres tasques a treballar són:
  1. Convocar l’Assemblea general de socis un cop consolidada la nova Junta per garantir una continuïtat de la nostra Associació ja que volem enfortir la nostra Associació al primer trimestre de curs.
  2. Millorar la comunicació entre els socis i la Junta de l’AMPA amb les següents actuacions:
   • Formar un grup de Portaveus de les famílies. Aquest grup té caràcter consultiu, però també facilita la participació dels pares i mares en activitats que milloren la nostra oferta.
   • Utilitzar els SMS i el correu electrònic que ens faciliten les famílies al començament de curs perquè els hi arribi tota la informació.
   • Prestant un especial atenció, acollida i seguiment a les famílies de 1er ESO.
   • Elaborant tríptics informatius de l’AMPA per a totes les famílies de l’ Institut que es lliurarà amb les visites el dia de la preinscripció.
   • Crear unes Comissiones de Treball perquè pares i mares de l’ Institut participin més activament amb la Associació i el centre. Aquestes Comissions propostes són: Tallers, Llibres, Sortides Familiars i Festes.
  3. Treballar amb l’equip directiu de l’escola per millorar en la col·laboració i gestió dels recursos de que disposem.
  4. Redactar la memòria de l’Associació del curs 14/15 i projecte per al curs 2015-2016.
L’objectiu final continua essent només un: Aconseguir que entre tots siguem capaços de tenir una línia continuista des de la ensenyança primària i construir un institut millor pels nostres fills i filles i pel nostre barri.No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.